Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՔԻՄԻԱ

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….  (նշված տարրերից ընտրեք մեկ մետաղ և մեկ ոչմետաղ)  ըստ  հետևյալ ըստ հետևյալ սխեմայի. մետաղ-մագնեզիում Քիմիական նշանը Mg  Կարգաթիվը12 միջուկի լիցք+12. զանգված՝ Ar = 24 mo=24×1,66×10-27=39,84-27  դիրքը պարբերական համակարգումՊաբերությունը՝ 3, խումբը՝ 2-րդ, ենթախումբը՝ գլխավոր  Ատոմի բաղադրությունը  (p12,e12)n12  Ատոմի կառուցվածքը  +12,2,8,2  Մետաղ OA+2.0 ոչմետաղ- ջրածին Քիմիական նշանը HՔիմիականContinue reading “ՔԻՄԻԱ”

Կենդանի օրգանիզմի բաղադրություն, օրգանական, անօրգանական նյութեր, հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութեր

Կենդանի օրգանիզմներում շատ է թթվածնի, ազոտի, ածխածնի և ջրածնի քանակությունը: Դրանք կոչվում են մակրոտարրեր: Կենդանի օրգանիզմներում պարունակվում են շատ օրգանական նյութեր, որոնք բնորոշ են միայն այդ օրգանիզմներին: Բջջի կազմում ամենամեծաքանակ ու ամենատարածված անօրգանական նյութը ջուրն է: Հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութեր Ջուրը լուծիչ է, որում լավ լուծվող նյութերը կոչվում են հիդրոֆիլ: Դրանցից են շատ անօրգանական աղերը, թթուները, հիմքերը, իսկ օրգանական նյութերից` որոշContinue reading “Կենդանի օրգանիզմի բաղադրություն, օրգանական, անօրգանական նյութեր, հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութեր”

Նուկլեինաթթուներ և դրանց ֆունկցիաները

Նուկլեինաթթուներ պոլիմերներ են, որոնց մոնոմերները կոչվում են նուկլեդիտներ(լատիներեն․ «նուկլեոս» կորիզ)։ Այս նյութերն առաջին անգամ հայտնաբերել է շվեյցարիայի կենսաքիմիկոս Ֆ․ Միշերը 19-րդ դարում։ Բջջում կան 2 տեսակի նուկլեինաթթուներ՝ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու (ԴՆԹ) և ռիբոնուկլեինաթթու (ՌՆԹ)։ ԴՆԹ-ի մոլեկուլն իրենից ներկայացնում է երկու՝ մեկը մյուսի շուրջը ոլորված թելեր՝ շղթաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են նուկլեոտիտները։ ԴՆԹ-ի մեկ մոլեկուլումContinue reading “Նուկլեինաթթուներ և դրանց ֆունկցիաները”

Գործնական քերականություն

Հինավուրց ավանդությունն ասում է, թե շատ տարիներ առաջ, երբ մարդիկ մեհենական սուր-կրակի՝ ատրուշանի առջև ջերմեռանդօրեն զոհեր էին մատուցում հե-անոս աստվածներին, Հայոց աշխարհի Բզնունյաց ծովում (այսպես էր կոչվում Վանա լիճը) դեռ ոչ մի կղզի չկար: Օրերից մի օր վիշապաքաղ Վահագն աստվածն իր սիրելիի՝ չքնաղատես Աստղիկի հետ նավակով զբոսնում էր ծովի վրա:  Վաղորձյան շնկշնկան զեփյուռը քնքշօրեն խաղումContinue reading “Գործնական քերականություն”

Նյութերի որակական, քանակական բաղադրությունները

Ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրեք դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները` Ինչպիսի՞ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը Հաշվեք հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr Որոշեք տարրերի զանգվածային բաժինները՝w,զանգվածային հարաբերությունները  և  տարրերի  մոլային  բաժինները բարդ  նյութերում: Հաշվեք հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr Mr(H2O)= Ar (H)=2*1 + Ar(O)= 1*16= 18 Mr(CO2)=Ar(C)=1*12 + Ar(O2) = 1*16 = 44 Mr(Fe2O3)=Ar(Fe2) = 56 *2Continue reading “Նյութերի որակական, քանակական բաղադրությունները”

Պատմություն 12.10.2020

Խորհրդային վարչակարգի հաստատումը Հայաստանում։ Իշխանության մարմինների ստեղծումը։ Հայաստանում հռչակվածխորհրդային իշխանությունը գործում էր հեղափոխական կոմիտեներիմիջոցով։ Հայաստանի Ռազմհեղկոմը, դեկտեմբերի սկզբներին ժամանելով Երևան, ամբողջ իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքը։ Նրա նախագահն էր հայտնի բոլշևիկ Սարգիս Կասյանը։ Հեղկոմներ ստեղծվեցին ամբողջ երկրում։ Դրանք օրենսդիր և գործադիր մարմիններ էին։ Իրականում խորհրդային իշխանության քաղաքականությունը մշակվում էր կոմունիստական կուսակցության կողմից, որը և կառավարում էրերկիրը։Continue reading “Պատմություն 12.10.2020”

Պատմություն

Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերը Դրոշը — «Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին» օրենքն ընդունվել է Գերագույն Խորհրդի կողմից 1990 թ. օգոստոսի 24-ին:2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ Սահմանադրության բարեփոխումներից հետո, 2006 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվել է «ՀՀ դրոշի մասին» նոր օրենքը։Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերից է։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է՝ վերևից ներքև կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասարContinue reading “Պատմություն”