Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հապավումներ

Բառերի կրճատ գրությունը կոչվում է հապավում: Հապավումը բառ. եղանակ է: Հյերենի հապ.-ը լինում են 3 տեսակ.1)Տառային- ՀՀ, ՌԴ, բուհ, զագս: 2)Վանկային-դասղեկ, զինկոմ, ուսմասվար:3)Խառը-հայխնայբանկ, պետկրկես, բուժգնություն: