Design a site like this with WordPress.com
Get started

Աշխարհագրություն 07.10.2020

Քարտեզի վրա նշել Հնդկաստանի հարևանպետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: Ջրային ավազանները՝ 1-Արաբական ծով 2-Բենգալյան ծոց Բնութագրեք Հնդկաստանի աշխարհագրական դիրքը: Հնդկաստանն ունի ջրային տարածքներ։ Պատերազմական տեսանկյունից երկրի դիրքը հարմար չի, քանի որ Չինաստանի, Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև տարածքի խնդիր կա։ Բայց դա նաև առավելություն է, քանի որ Չինասատանը զարգացած երկիրը ինչը մեծ օգուտ է տալիսContinue reading “Աշխարհագրություն 07.10.2020”

Բլոգային աշխատանք

Ներկայացրե՛ք Սևրի պայմանագիրը։Ներկայացրե՛ք այն ճանապարհները, որոնցով Թուրքիան խուսափեց Սևրի պայմանագրի իրագործումից։ Սևրի հաշտության պայմանագիրը ստորագրվել է 1920 թ օգոստոսի 10-ին Սևրում  (Փարիզի մոտ),Թուրքիայի  սուլթանական կառավարության և 1914-18թթ Առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունների միջև։ 

Կոմիտասյան օրեր

Գործնական քերականություն Գտնել տրված բառերի իմաստները, կազմել նախադասություններ.մատ, ակ, աղոտ, խնամի, անարգել, ակնարկ, բազուկ, բալ, բարակ, գայլուկ, գանձ: մատ- մարդու ձեռքի և ոտքի թաթի հինգ վերջավորություններից յուրաքանչյուրը: ակ-  ջրի ակունք, անիվ: աղոտ-անորոշ: խնամի-ամուսիններից մեկի ծնողներից, ինչպես և ազգականներից յուրաքանչյուրը մյուսի ծնողների ևազգականների համար: անարգել-անարգանք հասցնել մեկին, վիրավորել, անպատվել: ակնարկ-որևէ բանի համառոտ նկարագրություն՝ քննություն՝ տեսություն: բազուկ-ձեռքի ուսից՝Continue reading “Կոմիտասյան օրեր”

,,Притча о волшебнике и овцах,,

1.Соответствует ли ситуация, которая описывается в тексте нашей действительности? 2.Как вы можете описать волшебника? Волшебник всегда кушал своих овец и каждому говарил, что он его друг, лубимчик, лев, волк и так дале, чтобе они не збежали и не волнавалис все овци шетали себя лучше всех. 3.Может ли волшебник действительно быть другом? Нет не может, потамуContinue reading “,,Притча о волшебнике и овцах,,”