Design a site like this with WordPress.com
Get started

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․12- 05․12 ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՒ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

Գործնականում կիրառվող էլեկտրական շղթաները, որպես կանոն, բաղկացած են լինեւմ էլեկտրաէներգիայի մի քանի սպառիչներից: Շղթայում սպառիչները միմյանց հետ կարող են միացված լինել ամենատարբեր եղանակներով: Սպառիչների միացման ամենապարզ և տարածված տեսակները հաջորդական և զուգահեռ միացումներն են:Շղթայի տեղամասում հաղորդիչների այնպիսի միացումը, որի դեպքում յուրաքանչյուր հաղորդչից դուրս եկող հաղորդալարը առանց ճյուղավորվելու միանում է այլ հաղորդչի, կոչվում է հաջորդական միացում:  Նկարում պատկերված է  R1, R2 և R3 ռեզիստորների հաջորդական միացումը: Հաղորդիչների հաջորդականContinue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․12- 05․12 ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՒ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄԸ”

Կենսաբանություն 30.11.2020

Կյանքի ոչ բջջային ձևեր՝վիրուսներ, կառուցվածքը, կենսագործնեությունը։Ընտրել որևէ վիրուսային հիվանդություն նկարագրել ախտանիշները, վարակման աղբյուրները, բուժման մեթոդները։ Ջրծաղիկ՝ Հարուցիչը խոշոր չափեր ունեցող ֆիլտրվող վիրուս է, որը նման է գոտևորող որքինի հարուցիչին։ Վիրուսը տարածվում է արագ, սակայն արտաքին միջավայրում անկայուն է։ Վարակման աղբյուրը հիվանդ մարդն է։ Այն տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով՝ հիվանդի հետ անմիջական շփման դեպքում։ Վարակումը երրորդ անձի, խնամքի առարկաների,Continue reading “Կենսաբանություն 30.11.2020”

ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ

Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիանները, որոնք կատարում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի տարի ատոմներից, որևե մեկին:Փոխանակման են կոչվում  Որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև:Փոխանակման  են, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով: Չեզոքացման ռեակցիան դա փոխանակման ռեակցիայի տեսակ է: Չեզոացման են կոչվում այն ռեակցիանները, որոնքContinue reading “ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ”

կենսաբանություն

1.Նկարագրել սպիտակուցի սինթեզը`տրանսկրիպցիա և տրանսլյացի Տրանսկրիպցիա, գենային էքսպրեսիայի (արտահայտում) առաջին քայլն է, երբ ԴՆԹ-ի որոշակի հատված ՌՆԹ-պոլիմերազի միջոցով պատճենվում է որպես ՌՆԹ ։ Համարվում է մոլեկուլային կենսաբանության կենտրոնական դոգմայի երկրորդ փուլը։ Տրանսկրիպցիան ընթանում է հետևյալ փուլերով՝ մեկ կամ ավելի սիգմա ֆակտորներ միանում են ՌՆԹ-պոլիմերազին, որը թույլ է տալիս վերջինիս միանալ ԴՆԹ-ի որոշակի հաջորդականության՝ պրոմոտորին: ՌՆԹ-պոլիմերազը ձևավորում է տրանսկրիպցիոն պղպջակ: Այս արվում է կոմպլեմենտար ԴՆԹ նուկլեոտիդների միջև ջրածնային կապերի քանդման միջոցով։Continue reading “կենսաբանություն”

русский язик

Дополните предложения, используя необходимые по смыслу глаголы: 1. Сейчас мой друг ноходится в Москве, а раньше он был в Ереване .2. Раньше моя подруга учился в колледже, а сейчас учитца в инситуте.3. Сегодня Антон был дома, а вчера в годтях.4. Сейчас я неплохо говарю по-русски, но раньше ничего не могла .5. На родине Дина смотрелаContinue reading “русский язик”

Նախագիծ «Ուսումնական աշուն»

պատմի՛ր, ներկայացրո՛ւ քո բնակավայրի աշունը ներկայացրո՛ւ որևէ բանաստեղծություն լսի՛ր Անտոնիո Վիվալդիի «Աշունը» ստեղծագործությունը Իմ բնակավայրի աշունը Ես ապրում եմ Աշտարակում, այստեղ աշնունը համեմատաբար տաք է և շատ գեղեցիկ: Ծառերը աշնանը ներկվում են՝ դեղին , նարնջագույն և այլ գույների: Աշնանը մեզ մոտ այգիներն են ամենագիղեցիկը՝ Երբ գետնին շատ տերևներ են ընկած: Մի օր անձրև է, միContinue reading “Նախագիծ «Ուսումնական աշուն»”

,,Мое имя — Арцах,,

Традиционная кухня Нагорного Карабаха  “Женгялов хац” Знаменитый “женгялов хац” – это визитная карточка арцахской кухни, в переводе с армянского означает “лепешка с зеленью”. Любители едят его с мацуном и обязательно в горячем виде, поскольку так лучше всего раскрывается его вкус и аромат. Особенно хорош “женгялов хац” с красным вином. Примечательно, что в начинку кладут отContinue reading “,,Мое имя — Арцах,,”