Design a site like this with WordPress.com
Get started

նախագիծ 30.03.2020

ԿԱՐ ՉԿԱՐ ՄԻ ՎԻՐՈՒՍԻԿ ԿԱՐ …… Բաց նամակ ՇՈՒՇԱՆ ԱՂԱՍՅԱՆԻ կողմից. Երբեք չեի մտածի որ այսքան շատ կմտածեմ վաղվա օրվա մասին, որ կասեմ նրան բարև նոր օր, չգիտեմ ինչեր կբերես մեր գլխին, բայց արդեն լավ է այն, որ բացվել ես ու արևաշող ես, գարնանա հետ: Բարի լույս: Այսօր ես շատ-շատ տխուր եմ, որովհետև տանն եմContinue reading “նախագիծ 30.03.2020”

Ինքնաստուգում

Թեման՝ Ավոգադրոյի օրենքը և հետևությունները Հարցեր  և  վարժություններ. Ինչպիսի՞ ագրեգատային  վիճակներում  կարող  են  գտնվել  նյութերը,թվարկեք… Ինչու՞ նյութի  գազային  վիճակը  տարբերվում  է  հեղուկ  և  պինդ  վիճակներից, պատասխանը  հիմնավորեք… Ի՞նչ գազային  նյութեր  գիտեք, որոնք  սենյակային  ջերմաստիճանում  գտնվում  են  գազային  վիճակում, թվարկեք…. Ո՞ր նյութերին  է  վերաբերվում  Ավոգադրոյի  օրենքը, ինչու՞ … Ի՞նչ ծավալ  է   զբաղեցնում  1 մոլ  նյութաքանակով  ցանկացած Continue reading “Ինքնաստուգում”

ՄԱՐՏԻ 3

Դեղատուն խոհանոցում— այս օրերին , երբ առկա է գրիպի և հարբուխի սոզոնային վարակի վտանգը, մեր սննդում օգտագործվող որ մթերքներն են, որ ունեն պաշտպանիչ, հակավիրուսային, մանրէասպան, իմունիտետը բարձրացնող հատկություններ: Դրանց մասին կազմեք նյութեր, որտեղ պարտադիր նշված են. մթերքի/ բանջարեղենի, միգի,կամ այլի/ նկարը առողջագիտական, բուժիչ հատկությունները, նշանակությունը կիրառման եղանակները Ցիտրուսները ունեն շատ բուժիչ հատկթյուներ: Այն պարունակում էContinue reading “ՄԱՐՏԻ 3”

Տնային աշխատանք

1.Տրված բայնրի անցյալ ժամանակը կազմի՛ր և պարզի՛ր, թե ինչպե՛սէ փոխվում ընդգծված բայածանցներից յուրաքանչյուրը:հագենալ – հագեցել է – են-ը դառնում է եց: Հեռանալ, մոտենալ, դալկանալ, ամրանալ, գտնել, տեսնել, թռն ել,փախչել,հասցնել, մեծացնել: Հեռանալ-հեռացել է(ալ-ել) մոտենալ-մոտեցել է(ալ-ել) դալկանալ-դալկացել է(ալ-ել) գտնել-գտել է(ն-ը) տեսնել-տեսել է(ն-ը) թռն ել-թռել է(ն-ը) փախչել-փախել է(չ-ը) հասցնել-հասցրել է(ցն-ցր) մեծացնել-մեծացրել է(ցն-ցր) 2.Տրված բայերի անցյալ ժամանակը կազմելու միջոցով պարզի՛ր, թե ընդգծվածները ո՛ր բառերի մեջ են արմատի մասեր և որտեղ`բայ կազմող ածանցներ (կարող են փոփոխվել կամ դուրս գալ):կպչել- կպել է, հաչել – հաչել է (կպչել բառի մեջ չն ածանց է): Հանել, վանել, բարձրանալ, մանկանալ, հենել, վախենալ)մեռնել,բռնել,թռչել,խաչել,հառաչել: 3. Ընդգծի՛ր տրված անորոշ, անկատար, վաղակատար, հարակատար դերբայների ա)ել, ալ, բ)ում, գ)ել, դ)ած վերջավորություններից առաջ ընկած մասերը (հիմքերը) և պատասխանի՛ր հարցերին:Ա Զգալ, ծերանալ, կպչել, տեսնել:Բ. Զգում (է), ծերանում (է), կպչում (է), տեսնում (է):Գ. Զգացել (է), ծերացեք (է), կպել (է), տեսել (Է է):Դ. Զգացած, ծերացած, կպած, տեսած:Ո՞ր դերբայների հիմքերն են իրար նման:Ո՞ր հիմքերը կարելի է կոչել անցյալի հիմք:Ինչպե՞ս կանվանես մյուս հիմքը:

Задание 1. Язык и мы

Найдите ответы на вопросы: Сколько языков насчитывается в мире? Так, считается, что в мире от 2500 до 7000 языков, к которым нужно прибавить от 5000 до 8000 диалектов. Для чего нужны иностранные языки? Язык – отражение культуры страны и менталитета её жителей. Изучая иностранный язык, мы начинаем лучше понимать его носителей, узнаём, как строятся социальныеContinue reading “Задание 1. Язык и мы”

«Հասարակագիտական ստուգատես 2020»

1. Բաց պարապմունք ազգագրագետ Լուսինե Խառատյանի հետՆախապատրաստական աշխատանք` -տարբեր աղբյուրներից օգտվելով` վեր հանեք տեղեկություններ Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների մասին-զրուցեք ձեր ծնողների, տատիկ-պապիկների հետ, ովքեր կարող են ձեզ պատմել Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների, խորհրդային շրջանում  հայ եւ ադրբեջանցի  ժողովուրդների շփումների մասին, իսկ հետաքրքիր վարկածները գրեք ձեր բլոգներում, նաեւ պատրաստեք հետաքրքիր տեսանյութեր զրույցի շուրջ: Մայրիկս ապրել է ադրբեջացիների հետ Կարմիրում:Continue reading “«Հասարակագիտական ստուգատես 2020»”

16.03.2020 ԾԱՌՆ ՈՒ ՄԱՐԴԸ

Կար չկար մի մի ծառ կար: Նա բոլորովին միայնակ էր, նրա հետ մնացած ծառերը չէին շփվում, ասելով, որ նա տգեղ է: Մի անգամ նրա մոտ եկավ մի տղա: Նա այդ այգու տիրոջ որդին էր: Շուտով նրանք ընկերացան: Ծառը նրան միրգ էր տալիս, տղան էլ նրան խնամում էր: Մի օր տղան տխուր եկավ ծառի մոտ: ԾառըContinue reading “16.03.2020 ԾԱՌՆ ՈՒ ՄԱՐԴԸ”

10.03.2020 10 ПРИЧИН ЛЮУБИТЬ ВЕСНУ

Тогда бывают мои лубимые празники: 8марта, мой ден рождения, 1апреля и дале. В висной очень тепло. 3. В весной бывают очень красивые цветы. 4. Деревя в весной росцветают. 5. Можно одеват лохкую адежеду. 6. Солнишко яарко светит. 7. жвотные просипаюуца. 8. Погода яасное. 9. Когда бывают дожди можно потом увидет кросиваю радугу. 10. В веснойContinue reading “10.03.2020 10 ПРИЧИН ЛЮУБИТЬ ВЕСНУ”

09.03.2020 Դասարանում

1. Փորձի՛ր բացատրել բայերի նման խմբավորումը:Ա. Տեսնել, նստել, ձևել, կարել, իջնել, բարձրանալ, մեծացնել:-Պարզ բառեր են:Բ.Ձևափոխել, շրջանցել, հեռագրել, մեղադրել:-Բարդ են:Գ. Գլուխ տալ, ձիգ տալ, գործ անել, վեր կենալ:-Հարադրություն: 2. Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:Օրինակ` տես – տեսնել, բարձր – բարձրանալ: Ա. Ընկեր, թանձր, խոր: Բ. Վախ, կամ, մոտ: Գ. Հաս, անց, հագ: Դ-. Թիռ, սառ, կիպ: Ա.Ընկերանալ, թանձրանալ, խորանալ: Բ. Վախենալ, կամենալ, մոտենալ: Գ. Հասնել, անցնել, հագնել: Դ. Թռչել, սառչել, կպչել: 3. Տրված բայերը պատճառական դարձնող ածանցները թվի՛ր: Մեծացնել, հեռացնել, գգացնել, վախեցնել, հիշեցնեյ, թռցնել, տեսցնել: