Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մուտքի ճամբար

Այսօր ես հաճախել եմ քոլեջ ճամբարի: Սկզբում մենք վարեցինք հեծանիվներ: Ինձ դա շատ դուր եկավ: Ես վաղուց հեծանիվ չէի վարել և ահա այսօր ես կարողացա: Հետո մենք գնացինք ընդմիջման: Իսկ հետո բուսաբծության: Այնտեղ շատ հետաքրքիր բույսեր և կենդանիներ կային, որոնք ինձ շատ շատ դուր եկան: Մենք այնտեղ տնկեցինք մի շատ գեղեցիկ ծաղիկ: Մենք նույնիսկ իմացանք,Continue reading “Մուտքի ճամբար”

русский язык

1.Студенты решают трудную задачу2.Ветом заводе всегда выполнаяется план3.Теорема пофиагора изучают ученики средней школе4.Все ошибки студентов аназилируют и спрожлают преподаватели5.Влабаратории учоныи проводят эксперемент6.Интиресная лекция о космсе читают прафесером Ивановым7.Опера<<Евгений Онегин >> исполнает ар-тистами большого театра8.Учоные разрабатывают новаю проблему9.Молодой орхитектр создает новый проект зодания Ветом видее говарится о Остралии который вся в огне. Стихия уничштожыл более 80Continue reading “русский язык”