Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Աղավնու վանքը,, բալլադը:Համացանից պարզի՛ր՝ ինչ է բալլադը:  Բալլադ  չափածո պատմողական բնույթի ստեղծագործություն է։ Բալլադը քնարա-վիպերգական բանաստեղծություն է, որի մեջ ավանդական, պատմական կամ այլ թեմայով ստեղծված սյուժեն ծավալվում է հեղինակի հույզերի և խոհերի բացահայտմանը զուգընթաց։ Հետազոտական աշխատանք. հայկական որ վանքների կամ եկեղեցիների մասին է այս ավանդույթը:  Հայկակն Օհանավան վանքի մասին է այս ավանդույթը: Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր: Continue reading “Տնային աշխատանք”

Fires in 2017

2017 – Fires consumed hundreds of thousands of acres of Oregon’s Deschutes National Forest, Columbia River Gorge National Scenic Area, and the Willamette National Forest during August and September, causing evacuations and road closures. Fires included the Chetco Bar Fire and the Eagle Creek Fire, which also spread into Skamania County, Washington, United States

ՆԱԽԱԳԻԾ

Ժարգոնային բառերը հիմնականում խոսակցական բնույթ ունեն և հասկանալի են այն խավերի ու խմբերի համար, որոնք գաղտնիության կամ այլ նպատակով ստեղծել ու գործածում են դրանք։ Իմ շրջապատում ևս շատ են մարդիկ, որոնք օգտագործում են ժարգոնային բառեր: Շատ են տարածված՝ դուխով, քաշվել, շուխուռ, քցել, քյոլել, կայֆ, թույն և այլ բառեր: Բարբառ, լեզվի ճյուղավորումը հանդիսացող համակարգ, որ իր յուրահատկություններով ընդհանուր էContinue reading “ՆԱԽԱԳԻԾ”

Упражнение 18.

а) Замените полную форму прилагательных краткой. Сегодня я ещѐ болею, а завтра буду здоровым. Сегодня мы свободны, а завтра будем заняты. Сегодня удары боли сильны. Окружающая природа в лучах заходящего солнца была дика ивеличественна. Эти люди были к нам добры и приветливы. Вы были правы. Поверхность озера была спокойна, гладка и ясна. Еѐ глаза былиContinue reading “Упражнение 18.”

1877-1878թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը

«1877-1878թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը» թեման.ա/ Պատերազմը և Հայաստանըբ/ Հայկական հարցի միջազգայնացումը /բանավոր, էջ 73-79, նաև այլ աղբյուրներ/. Առաջադրանքներ. 1. Ո՞րն էր 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի գլխավոր պատճառը: 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի գլխավոր պատճառն էր՝ այն, որ ռուսական զորքերին գլխավոր հարվածող ուժը 52-հազարանոց Կովկասյան կորպուսն էր:2. Ի՞նչ ակնկալիք ուներ հայ ժողովուրդը  Ռուսաստանից: 3. Ներկայացրե՛ք ՍանContinue reading “1877-1878թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը”

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում: Առողջությունը կապված է հետևյալ գործոններից՝ 1. սպորտ, 2.հիգենա, 3. մարզանք, 4.շրջակա միջավայր, 5. ժառանգականություն, 6.հոգեվիճակ, 7.կրթուցյուն, 8.վնասակար սովորություններ, 9.աղքատություն, 10.պատասղանատու վարքագիծ

10.02.2020 Տնային աշխատանք

 Կարդալ բանաստեղծությունը Տխրություն  Սահուն քայլերով, աննշմար, որպես քնքուշ մութի թև, Մի ըստվեր անցավ ծաղիկ ու կանաչ մեղմիվ շոյելով.Իրիկնաժամին թփերն օրորող հովի պես թեթևՄի ուրու անցավ, մի գունատ աղջիկ ճերմակ շորերով…Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց,Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհող դաշտերին.—Ծաղիկների մեջ այդ անուրջ կույսի շշուկը մնացԵվ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտըContinue reading “10.02.2020 Տնային աշխատանք”

Բառարանային ֆլեշմոբ ՀԱՐԻ ՓՈԹԵՐ

Կաշեկազմ-Կաշվից պատրաստած կազմ ազգաբնակչություն-Որևէ տերիտորիայում ապրող բնակչություն սակավ-[ածական]1. Քիչ, փոքր քանակությամբ, փոքր քանակություն կազմող: Սակավ օրեր: Սակավ բաներ:2. Կարճատև, կարճ տևողություն ունեցող: Սակավ ժամանակ: Ինչ սակավ եղավ նրանց զրույցր (Դ. Դեմիրճյան):3. Ոչ հաճախակի, հազվադհպ: Սակավ դեպքեր են լինում, որ նա բացակայի քաղաքից: Նա սակավ Էր մասնակցում այդ զրույցներին (Ա. Բակունց):4. Ոչ առատ, պակաս, նվազ, քիչ:Continue reading “Բառարանային ֆլեշմոբ ՀԱՐԻ ՓՈԹԵՐ”

04.02.2020 Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

1. Ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր համապատասխան հոդերով (եթե պետք է, կարող ես նախադասությունից բառ հանել):Քո ընկերը մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:Իմ որսն իր ոտքով եկավ:Մենք, այսինքն` ծովափի բնակիչները, ծովից ենք հանում մեր սնունդն ու հարստությունը:Դու` մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պիտի գաս:Ես ծեր որսորդ եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:Դուք` մեր շնորհալի տղաները, ձեր խոսքը դեռ չեք ասել:Քո սիրտը քա՛ր է, քար:Ձեր ձեոքն ընկնողին պրծում չկա: Իմ ընկերը քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով: Նրա որսն իր ոտքով եկավ: Նրանք, այսինքն՝ ծովափի բնակիչները, ծովից են հանում իրենց սնունդն ու հարստությունը: Նա՝ մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պտի գա: Նա ծեր որսորդ էր ու կյանքում շատ բան էր տեսել: Մեր շնորհալի տղաները իրենց խոսքը դեռ չէին ասել: Ձեր սիրտը քա՛ր է, քար: Քո ձեռքնContinue reading “04.02.2020 Հայոց լեզու Տնային աշխատանք”