Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական քերականություն

Կապ 1. Դուրս գրի՛ր վերաբերականները, ձայնարկությունները, կապերը: Հարյուր իննսուներեք, թե, դու, անշուշտ, դանդաղ, վրա, թութակ, բոլորը,վա՜յ, մասին, հավանաբար, մտերմանալ, հովիվ, որպեսզի, արագ, երրորդ, կացին, ա՜խ, դեղին, ընկերանալ, երկար,  կրկնել, է՜, բացի, որովհետև, հնգական: վերաբերականներ- ձայնարկություններ-վա՜յ, ա՜խ, է՜ կապեր-վրա, թե 2. Ընդգծի՛ր կապերը:Հայրենիքի համար պետք է պատրաստ լինի ամեն զոհողության:Սեղանի վրա դրված էր ծաղկաման, իսկ ծաղկամանի մեջ ծաղիկներ կային: 3.Ընդգծված բառերը որտե՞ղ են գործածվել որպես կապ, որտե՞ղ`որպես այլ խոսքի մասեր (կապերն ընդգծի՛ր): Առաջ նա բոլորովին չէր մտածում իր արարքների մասին: Որոշել էր ծովափ գնալուց առաջ լողալ սովորել:Սեղանի վրա  թափթփված թղթերի ու գրքերի մեջ մի կաշեկազմ տետր կար:Երեսից հասկացա, որ բոլորովին էլ գոհ չէ: 4. Տրված նախադասությունների մեջ ընդգծի՛ր կապերը, նշի՛ր տեսակը:Ձիերի երամակը արածում է կանաչ լանջի տակ:Ամպի տակից ջուր է գալիս…Առանց նրա փաստաթղթերի, չէր կարողContinue reading “Գործնական քերականություն”

«Մեր գերդաստանը» ընտանեկան նախագիծ

Մեր գերդաստանի անվանումը սկիզբ է առել Աղասի պապից: Նրա նախնիները Գետաշեն են գաղթել պատմական Զեյթունից: Լինելով աշխատասեր, հարգված և բարի մարդ՝ տեղի բնակիչները նրան և նրա հաարազատներին սկսում են անվանել նրա անունով՝ Աղասիենց Արշակը, Աղասիենց Հակոբը և այլն: Եվ այսպես,  նախկին Մուսայելյան ազգանունը փոխարինվում է Աղասյանով:Աղասի պապը ունեցել է չորս որդի և երկու դուստր: Ցավոք,Continue reading “«Մեր գերդաստանը» ընտանեկան նախագիծ”

Նախագիծ

Գրավոր աշխատանք՝ Բնությունը Սահյանի պոեզիայում  Ինչպե՞ս է Սահյանը նկարագրում, ներկայացնում բնությունը: Սահյանը իր բանաստեղծություններում նկարագրում է բնությունը, թե ինչպես քամին ծառերը շարժում: Ծառի վրաի տերևին քշում տանում:Նաև բնութագրում է անտառը, անձրևը: Ուր որ նայում եմ բանաստեղծության մեջ Սահյանը ամենինչը քարով է նկարագրում: ինչպե՞ս ես դու զգում Սահյանի բնությունը: Ես Սահյանի բնությունը զգում եմ այնպես ինչպես ՍահյանContinue reading “Նախագիծ”

ՀԱՇՏՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Просмотреть записьДобавить заголовок Իմ օրը սկսվում է շատ սովորական՝ առավոտյան 09:00-10:00 ընկած ժամանակահատվածում: Բոլոր նախագծերը կառուցվում են օրվա ընթացքում: Սկզբում նախաճաշ,ապա զբաղվել դասերով, համակարգչով ՝ դիտել ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր,յութուբյան տարբեր ալիքներ: Աշխատում եմ զբաղվել ինքնակրթությամբ ՝ սովորել նոր լեզուներ, նաև իմ ձեռքերով պատրաստում եմ ապլիկացիաներ, ինչպես նաև սովորում եմ կարուձև : Տան պայմաններում զբաղվում եմ սպորտովContinue reading “ՀԱՇՏՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ”

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԱՌՑԱՆՑ

Գործնական քերականությունՁայնարկություն՝ զգացմունք, հուզմունք, կոչ, նմանաձայնություն արտահայտող բառեր:1. Տրված նախադասություններում ընդգծի՛ր ձայնարկությունները:–Փի՜շտ, հեռու գնա ափսեի մոտից:–ՈՒխա՛յ, հաճելի է այս ջուրը խմելը:–Հե՜յ, որտեղ եք: Ձայնարկությունները լինում են երեք տեսակ. զգացական կոչական նմանաձայնական 2. Ձայնարկությունների շարքերի դիմաց գրի՛ր տեսակը, նշի՛ր՝ ինչ են արտահայտում:Ա.Է՜յ, Էհե՛յ, ծո՜, ա՜, փի՜շտ, տո՜…-կոչական Բ. ա՛խ, վո՛յ, ո՛ւխ, օ՛, օ՛յ, ջա՛ն, պա՛հ…-զգացական Գ.ծի՛վ-ծի՛վ,Continue reading “ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԱՌՑԱՆՑ”

Հաշվետվություն 06.04.2020

Իմ օրը սկսվում է շատ սովորական,առավոտյան 09:00-10:00 ընկած ժամանակահատվածում: Բոլոր նախագծերը կառուցվում են օրվա ընթացքում: Սկզբում նախաճաշ,ապա զբաղվել դասերով,դիտել համակարգիչ ՝ ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր,յութուբյան տարբեր ալիքներ: Աշխատում եմ զբաղվել ինքնակրթությամբ ՝ սովորել նոր լեզուներ նաև իմ ձեռքերով պատրաստում եմ ապլիկացիաներ ինչպես նաև սովորում եմ կար ու ձև : Տան պայմաններում զբաղվում եմ սպորտով և պարով,աշխատում եմContinue reading “Հաշվետվություն 06.04.2020”

ՈՒՍՊԼԱՆ

Առցանց ուսուցման շրջանի անհատական պլան Տեսադասեր՝ ըստ դասացուցակի Ես բոլոր տեսադասերին մասնակցում եմ և կմասնակցեմ: Ընտանեկան մարմնամարզություն (նշել, եթե իրականացնում եք ) Ընտանեկան մարմնամարզություն չեմ անում: Ընտանեկան նախագծեր (նշել, որ նախագծին եք մասնակցում) Ես օգնում եմ տատիկիս զատիկի տոնին պատրաստվելուն: Ինքնակրթություն (նշել, ինչ եք կարդում, ինչ ծագիր եք սովորում) Ես ներկա պահին գիրք չեմ կարդում,Continue reading “ՈՒՍՊԼԱՆ”