Design a site like this with WordPress.com
Get started

9-րդ դաս. Նոյեմբերի 9֊13

Նախագծի անվանումը` <<Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների ընդհանրացում>> Նպատակը` հեռավար ինքնակրթություն Խորհրդատվությունը դասացուցակով« Microsoft Teams հարթակում Հարցեր և վարժություններ. ☆֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ բաղադրության, սահմանեք, գրեք օրինակներ… Այն ամենը, ինչ տեսնում ենք մեր շուրջը, նյութ է։ Դրանք են՝ Երկրի նյութը Կենդանի նյութը Անկենդան նյութը Նյութերը դասակարգվում են ըստ բաղադրության պարզ և բարդ: ☆֊ Ինչպե՞սContinue reading “9-րդ դաս. Նոյեմբերի 9֊13”

Ֆիզիկա

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝ 1․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված ամպերաչափի չափման սահմանը:  Այս ամպերաչափի չափման սահմանը 100 Ա է։ 2․ Հաշվեք կայծակի տևողությունը, եթե 18000Ա հոսանքի ուժի դեպքում կայծակի խողովակի ընդլայնական հատույթով անցնում է 40 Կլ լիցք: Տրված էI=18000Աq=40Կլ——————t(ժամանակ)—? Լուծումt = q / It = 40Կլ / 18000Աt = 0,002.. վ 3․ Որոշեք էլեկտրական սարքում հոսանքի ուժը, եթե 5 րոպեում նրանով անցել է 400 ԿլContinue reading “Ֆիզիկա”

Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը

Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ մեծատառերը թողնելով ըստ անհրաժեշտության։1. ՓՈՔՐ ԾԱՌ Է ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՆՇԵՆԻՆ. ՀԱԶԻՎ ՀԱՍՆՈՒՄ Է 4-8 ՄԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ, 10-40 ՍՄ ԲՆԻ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ։ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԼԻՆԵԼՈՒ ՀԵՏ ՆՇԵՆԻՆ ՆԱ& ԲԱՐՁՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ Է։ ՀԱՏԿԱՊԵՍԳԵՂԵՑԻԿ Է ՎԱՂ ԳԱՐՆԱՆԸ, ԵՐԲ ԾԱՌԸ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ ԾԱԾԿՎՈՒՄ ԷՁՅՈՒՆԱՍՊԻՏԱԿ ԲՈՒՐՈՒՄՆԱՎԵՏ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՎ։ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԷԿՈՎԿԱՍՈՒՄ, ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՅՈՒՄ, ԻՐԱՆՈՒՄ, ԱՖՂԱՆՍՏԱՆՈՒՄ, ՓՈՔՐԱՍԻԱՅՈՒՄ։ Լևոն Հարությունյանի «Քո շրջապատի ծառերը» գրքից2.Continue reading “Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը”

Aggettivi possessivi — Ստացական դերանուններ

  Maschili       Եզակի թիվ                         Հոգնակի թիվ                                           Mio իմ                             Continue reading “Aggettivi possessivi — Ստացական դերանուններ”