Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նախագիծ


Գրավոր աշխատանք՝ Բնությունը Սահյանի պոեզիայում

 Ինչպե՞ս է Սահյանը նկարագրում, ներկայացնում բնությունը:

Սահյանը իր բանաստեղծություններում նկարագրում է բնությունը, թե ինչպես քամին ծառերը շարժում: Ծառի վրաի տերևին քշում տանում:Նաև բնութագրում է անտառը, անձրևը: Ուր որ նայում եմ բանաստեղծության մեջ Սահյանը ամենինչը քարով է նկարագրում:

ինչպե՞ս ես դու զգում Սահյանի բնությունը:

Ես Սահյանի բնությունը զգում եմ այնպես ինչպես Սահյան է բացատրել, այդպես գեղեցիկ:

ի՞նչ պատկերներ կառանձնացնես:

Քամու համբույրից դողաց մի տերև,

Անտառում ամպի ծվեններ կային, Կապույտ մշուշներ կային անտառում,

Քամին քարայրն է մտել,

ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն այս բանաստեղծությունները:

Այս բանաստեղծությունների առանձնահատկություններն են, որ միայն բնության երևույթներին են վերաբերում՝ քարերին, քամուն, տերևին ևայլն:

Բնություն-մարդ կապը Սահյանի բանաստեղծություններում:  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: