Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ածխաջրեր

Անհատական հետազոտական աշխատանքքիմիա ֆիզիակա (գլուկոզ, սախարոզ, օսլա, գլիկոգեն) Գլուկոզ-Անգույն բյուրեղներ, հալման ջերմաստիճանը՝ 146,5 °C։ Լավ լուծվում է ջրում։ Զրային լուծույթներում հանդես է գալիս որպես ά և ձևերի խառնուրդ։ Օպտիկապես ակտիվ է։ Գլյուկոզ պարունակվում է պտուղներում, ծաղիկներում և բույսերի այլ օրգաններում, ինչպես նաև կենդանական հյուսվածքներում (արյուն, ուղեղ են)։ Տալիս է ալդեհիդներին բնորոշ ռեակցիաներ։ Վերականգնելիս ստացվում է վեցատոմ սպիրտ՝ սորբիտ, օքսիդացնելիս՝ գլյուկոնաթթու, ավելիContinue reading “Ածխաջրեր”

Ընթերցանություն քննարկում

Ռեյ Բրեդբերի «Ժպիտը» Վերլուծություն Այս պատմվածքի սկիզբը մռայլ էր և միագույն։ Մարդկանց հոգում էլ է նույն ծանր, մռայլ իրավիճակը, ինչ երկրում:  Մարդիկ կորցրել են իրենց հույսը, հավատը, ապրում էին իրենց մռայլ և անտարբեր առօրյայով: Լավ է, որ ոչ բոլորն են  այն կարծիքին, որ մի օր կփոխվի ինչ-որ բան` խավարի մեջ լույս կցոլցլա: Որ կհայտնվի մեկը, ովContinue reading “Ընթերցանություն քննարկում”

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․02-05․02 2021Թ․ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ։ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝1.Ի՞նչ է նշանակում «մագնիս» բառը:Մագնիս նշանակում է «Մագնեսիայից բերված քար»:  Մագնիսները օժտված են մագնիսական դաշտով, որը նրանց հնարավորություն է տալիս դեպի իրենց ձգել երկաթ և այլ նյութեր։ Մագնիսը պատրաստում են մագնիսական երկրաքարից։ Նրանք լինում են բնական և արհեստական։2.Ո՞րն է բնական մագնիսը: Մագնիսական երևույթները, ինչպես և էլեկտրական երևույթները, մարդկության հայտնի էին դեռ շատ վաղ ժամանակներից:Continue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․02-05․02 2021Թ․ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ։ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ”

riconciliazione

Durante tutto questo semestre abbiamo fatto molti esercizi e progetti, abbiamo imparato a leggere e raccontare testi. Di seguito sono riportati i collegamenti alle attività completate https://shushanaghasyan.home.blog/2020/12/15/compiti-a-casa/https://shushanaghasyan.home.blog/2020/12/02/esercizio/https://shushanaghasyan.home.blog/2020/12/01/la-famiglia-di-olga/https://shushanaghasyan.home.blog/2020/11/06/aggettivi-possessivi-%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Մայրենի (գործնական քերականություն)

1.Դո´ւրս գրիր այն բայերը, որոնք կարող են կրավորական դառնալ, և դարձրո´ւ: Վազել, երգել, ցրել, կոտրել, դնել, թռչել, թրջել, գալ, գնալ, հեռանալ, հեռացնել, հնարել, ներել, լուսանալ, մթնել, մթնեցնել, բարձրանալ, թխել, մրմռալ, մաքրել, դողալ, վախենալ, սրբել, կարել, հավաքել, սրսռալ, հաչալ, սիրել, մլավել, ծիծաղել, խոսել, հուզել, վիճել: ցրվել կոտրվել թրջվել հեռացվել ներվելթխվելմաքրվելսրբվելկարվելհավաքվելսիրվելխոսելհուզվել Գործնական քերականություն Ուշադրությո՛ւն դարձրու տրված բառերիContinue reading “Մայրենի (գործնական քերականություն)”