Design a site like this with WordPress.com
Get started

հետազոտական աշխատանք

Արեգակնային համակարգ մոլորակային համակարգ, որը գտնվում է Ծիր Կաթին գալակտիկայի մեջ[1] և բաղկացած է Արեգակից և այլ երկնային մարմիններից, որոնք ձգողությամբ կապում են նրա ութ մոլորակները, նրանց 167 բնական արբանյակները, հինգ գաճաճ մոլորակները (Ցերերա, Պլուտոն, Հոմեա, Մակեմակե և Էրիս և նրանց վեց բնական արբանյակները) և միլիարդավոր այլ փոքր մարմիններ։ Այս վերջինը բաղկացած է աստերոիդներից, Կոյպերի գոտու մարմիններից, գիսաստղերից, աստղաքարերից և տիեզերական փոշուց։ Արեգակնային համակարգը ձևավորվել է մոտ 4,57 միլիարդ տարի առաջ տիեզերական ձգողականության գազափոշային ամպի կոլապսի ճանապարհով։

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 03․05- 07․05 2021 Թ․

1. Ո՞վ և ո՞ր թվականին է հայտնագործել ճառագայթաակտիվությունը։ Մարի Կյուրին 1896 թ Անրի Բեկերելը 1986 թ Պիեռ Կյուրին 1986 թ Ոչ մեկը 2. Ատոմի միջուկում կան Պրոտոններ և էլեկտրոններ Էլեկտրոններ և նեյտրոններ Դրական պրոտոններ և չեզոք նեյտրոններ 3. Նշված տարրերի ո՞ ր խումբն է ռադիոակտիվ։ ՈՒՐԱՆ,ԵՐԿԱԹ ՋՐԱԾԻՆ Ուրան,ռադիում,երկաթ Ուրան, ռադիում,թորիում Ջրածին , պղինձ,ռադիում 4. Ռեզերֆորդի փորձում քանի՞մասի բաժանվեց ուրանիContinue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 03․05- 07․05 2021 Թ․”

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 03․05- 07․05 2021 Թ․

1. Ո՞վ և ո՞ր թվականին է հայտնագործել ճառագայթաակտիվությունը։ Մարի Կյուրին 1896 թ Անրի Բեկերելը 1986 թ Պիեռ Կյուրին 1986 թ Ոչ մեկը 2. Ատոմի միջուկում կան Պրոտոններ և էլեկտրոններ Էլեկտրոններ և նեյտրոններ Դրական պրոտոններ և չեզոք նեյտրոններ 3. Նշված տարրերի ո՞ ր խումբն է ռադիոակտիվ։ ՈՒՐԱՆ,ԵՐԿԱԹ ՋՐԱԾԻՆ Ուրան,ռադիում,երկաթ Ուրան, ռադիում,թորիում Ջրածին , պղինձ,ռադիում 4. Ռեզերֆորդի փորձում քանի՞մասի բաժանվեց ուրանիContinue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 03․05- 07․05 2021 Թ․”

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․02-05․02 2021Թ․ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ։ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝1.Ի՞նչ է նշանակում «մագնիս» բառը:Մագնիս նշանակում է «Մագնեսիայից բերված քար»:  Մագնիսները օժտված են մագնիսական դաշտով, որը նրանց հնարավորություն է տալիս դեպի իրենց ձգել երկաթ և այլ նյութեր։ Մագնիսը պատրաստում են մագնիսական երկրաքարից։ Նրանք լինում են բնական և արհեստական։2.Ո՞րն է բնական մագնիսը: Մագնիսական երևույթները, ինչպես և էլեկտրական երևույթները, մարդկության հայտնի էին դեռ շատ վաղ ժամանակներից:Continue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․02-05․02 2021Թ․ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ։ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ”

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 07․12-11․12 ՀՈՍԱՔՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԵՒ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ

Հոսանքի աշխատանքը և հզորությունըԷլեկտրական հոսանքն օժտված է էներգիայով, որի հաշվին նա կարող է աշխատանք կատարել: Հոսանքի կատարած աշխատանքի շնորհիվ էլեկտրական էներգիան փոխակերպվում է էներգիայի այլ տեսակների: Օրինակ՝ ջեռուցիչ սարքերում էլեկտրաէներգիան փոխակերպվում է ջերմային էներգիայի, էլեկտրաշարժիչում՝ մեխանիկական էներգիայի, էլեկտրոլիզի ժամանակ՝ քիմիական էներգիայի և այլն:   Ենթադրենք սպառիչ (լամպ, ջերմատաքացուիչ, էլեկտրաշարժիչ) պարունակող շղթայի տեղամասում լարումը U է, հոսանքի ուժը I և tժամանակամիջոցում նրանով անցել է q լիցք: Լարման սահմանումից հետևում է,Continue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 07․12-11․12 ՀՈՍԱՔՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԵՒ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ”

Ֆիզիկա

Դաս 11, 12 Էլեկտրական լարում: Վոլտաչափ։Էլեկտրական դիմադրություն։ Օհմի օրենք Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝ 1․Ի՞նչ աշխատանք է կատարվում, երբ 220 Վ լարման ցանցին միացված  էլեկտրական լամպի պարույրով անցնում է 4 Կլ լիցք: Լուծում A=U*q220Վ*4ԿլA=880Ջոուլ Պատ․՝ 880Ջ աշխատանք։ 2․Ինչի՞ է հավասար լարումը էլեկտրական ջերմատաքացուցիչի վրա, եթե դրանով 40 Կլ լիցք անցնելիս կատարվում է 1600 Ջ աշխատանք: Լուծում U=A/qU=16000Ջ/40ԿլU=400 Պատ․՝ 400 3․ Փորձարարը պետք է չափի էլեկտրական լարումը ջերմատաքաչուցիչի ծայրերին: Ո՞ր դեպքում է նա ճիշտ միացրել վոլտաչափըContinue reading “Ֆիզիկա”

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․12- 05․12 ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՒ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

Գործնականում կիրառվող էլեկտրական շղթաները, որպես կանոն, բաղկացած են լինեւմ էլեկտրաէներգիայի մի քանի սպառիչներից: Շղթայում սպառիչները միմյանց հետ կարող են միացված լինել ամենատարբեր եղանակներով: Սպառիչների միացման ամենապարզ և տարածված տեսակները հաջորդական և զուգահեռ միացումներն են:Շղթայի տեղամասում հաղորդիչների այնպիսի միացումը, որի դեպքում յուրաքանչյուր հաղորդչից դուրս եկող հաղորդալարը առանց ճյուղավորվելու միանում է այլ հաղորդչի, կոչվում է հաջորդական միացում:  Նկարում պատկերված է  R1, R2 և R3 ռեզիստորների հաջորդական միացումը: Հաղորդիչների հաջորդականContinue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 01․12- 05․12 ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՒ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄԸ”

Ֆիզիկա

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝ 1․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված ամպերաչափի չափման սահմանը:  Այս ամպերաչափի չափման սահմանը 100 Ա է։ 2․ Հաշվեք կայծակի տևողությունը, եթե 18000Ա հոսանքի ուժի դեպքում կայծակի խողովակի ընդլայնական հատույթով անցնում է 40 Կլ լիցք: Տրված էI=18000Աq=40Կլ——————t(ժամանակ)—? Լուծումt = q / It = 40Կլ / 18000Աt = 0,002.. վ 3․ Որոշեք էլեկտրական սարքում հոսանքի ուժը, եթե 5 րոպեում նրանով անցել է 400 ԿլContinue reading “Ֆիզիկա”