Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թունավոր նյութերը օդում

Եթե դուք ապրում եք քաղաքային տարածքում, ապա ամենայն հավանականությամբ, դուք հավանաբար տեսել եք ծուխով լցված օդ: Դա զարմանալի չէ, այն պատճառով, որ աղտոտման մեծ մասը պայմանավորված է տրանսպորտային միջոցների արտանետումներով և արդյունաբերական գործարանների արտադրանքներով: Հետաքրքիր է, որ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մետրոպոլիտենային տարածքում բնակվելը կարող է իրականում կրճատել ձեր կյանքի տևողությունը 2-ից 3 տարի:Continue reading “Թունավոր նյութերը օդում”

9-րդ դաս. մայիս 2021

Լաբորատոր  փորձ 5. Կալցիումի միացությունների հատկությունները՝ CaO—>CaCl2—> CaCO3—> CO2 կատարեցինք փոխարկումները և գրեցինք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումների մոլեկուլային, լրիվ իոնային և կրճատ իոնային հավասարումները:

Միջարկայական նախագիծ

գլյուկոզ- խաղողաշաքար, ալդոհեքսոզ, դեքստրոզ, C6H12O6, ածխաջուր (միաշաքար)։ Անգույն բյուրեղներ, հալման ջերմաստիճանը՝ 146,5 °C։ Լավ լուծվում է ջրում։ Զրային լուծույթներում հանդես է գալիս որպես ά և ձևերի խառնուրդ։ Օպտիկապես ակտիվ է։ Գլյուկոզ պարունակվում է պտուղներում, ծաղիկներում և բույսերի այլ օրգաններում, ինչպես նաև կենդանական հյուսվածքներում (արյուն, ուղեղ են)։ Տալիս է ալդեհիդներին բնորոշ ռեակցիաներ։ Վերականգնելիս ստացվում է վեցատոմ սպիրտ՝ սորբիտ, օքսիդացնելիս՝ գլյուկոնաթթու, ավելի խորը օքսիդացնելիս՝ շաքարաթթու, իսկ միայնContinue reading “Միջարկայական նախագիծ”

Ածխաջրեր

Անհատական հետազոտական աշխատանքքիմիա ֆիզիակա (գլուկոզ, սախարոզ, օսլա, գլիկոգեն) Գլուկոզ-Անգույն բյուրեղներ, հալման ջերմաստիճանը՝ 146,5 °C։ Լավ լուծվում է ջրում։ Զրային լուծույթներում հանդես է գալիս որպես ά և ձևերի խառնուրդ։ Օպտիկապես ակտիվ է։ Գլյուկոզ պարունակվում է պտուղներում, ծաղիկներում և բույսերի այլ օրգաններում, ինչպես նաև կենդանական հյուսվածքներում (արյուն, ուղեղ են)։ Տալիս է ալդեհիդներին բնորոշ ռեակցիաներ։ Վերականգնելիս ստացվում է վեցատոմ սպիրտ՝ սորբիտ, օքսիդացնելիս՝ գլյուկոնաթթու, ավելիContinue reading “Ածխաջրեր”

Տնային ուսուցման առաջադրանքներ՝դեկտեմբեր

Թեման՝ <<Թթվածին, օզոն, օքսիդներ, այրում>>  Պատասխանում  եք  հետևյալ  հարցերին.  1.-Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա  Թթվածինը ամենատարածված քիմիական տարրն է Երկրի վրա։ Կապված թթվածինը կազմում է Երկրի ջրային շերտի զանգվածի 6/7 մասը (85,82 % ըստ զանգվածի), մթնոլորտում, որտեղ նա գտնվում է ազատ վիճակում, պարունակությամբ երկրորդն է (23,15 % ըստ զանգվածի) ազոտից հետո։ Փոփոխությունը օդում 0,1 % -ից չի անցնում։ 2. -Թթվածնի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները      Continue reading “Տնային ուսուցման առաջադրանքներ՝դեկտեմբեր”

Քիմիա—Լաբարատոր փորձ

Ջրածնի ստացումը լաբարատորիայում և այրումըԼաբարատոր փորձ Ջրածինը լաբարատորիայում ստացանք ակտիվ մետաղների՝ ցիկի(Zn), ալյումինի(Al), մագնեզիումի(Mg) և աղաթթվի(HCl) փոխազդեցության տեղակալման ռեակցիայով։ Zn + 2HCl —> ZnCl2 +H22Al + 6HCl + 2AlCl3 + 3H2Mg + 2HCl —> MgCl2+H2 2H2 + O2 —> 2H2O + Q

Թեմատիկ հարցեր և վարժություններ.

1. Ինչո՞ւ  է   ջրածինը  համարվում  համար մեկ  տարրը  Տիեզերքում… Ջրածինը համարվում է համար մեկ տարրը Տիեզերքում, որովհետև տիեզերքում կան անթիվ անհամար աստղեր, որոնց մեջ էլ կա մեծ քանակով ջրածին: Նաև աստղերի վրա ընթացող,ջրածնի ատոմների փոխանակումը մի այլ տարրի հելիումի,ուղեկցվում է հսկայական քանակով ջերմության և լույսի անջատումով:Առանց նշված փոխանակման կյանքն անհնար կլիներ Երկրի վրա: 2. ՋրածինըContinue reading “Թեմատիկ հարցեր և վարժություններ.”

ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ

Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիանները, որոնք կատարում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի տարի ատոմներից, որևե մեկին:Փոխանակման են կոչվում  Որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև:Փոխանակման  են, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով: Չեզոքացման ռեակցիան դա փոխանակման ռեակցիայի տեսակ է: Չեզոացման են կոչվում այն ռեակցիանները, որոնքContinue reading “ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ”

9-րդ դաս. Նոյեմբերի 9֊13

Նախագծի անվանումը` <<Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների ընդհանրացում>> Նպատակը` հեռավար ինքնակրթություն Խորհրդատվությունը դասացուցակով« Microsoft Teams հարթակում Հարցեր և վարժություններ. ☆֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ բաղադրության, սահմանեք, գրեք օրինակներ… Այն ամենը, ինչ տեսնում ենք մեր շուրջը, նյութ է։ Դրանք են՝ Երկրի նյութը Կենդանի նյութը Անկենդան նյութը Նյութերը դասակարգվում են ըստ բաղադրության պարզ և բարդ: ☆֊ Ինչպե՞սContinue reading “9-րդ դաս. Նոյեմբերի 9֊13”

ՔԻՄԻԱ

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….  (նշված տարրերից ընտրեք մեկ մետաղ և մեկ ոչմետաղ)  ըստ  հետևյալ ըստ հետևյալ սխեմայի. մետաղ-մագնեզիում Քիմիական նշանը Mg  Կարգաթիվը12 միջուկի լիցք+12. զանգված՝ Ar = 24 mo=24×1,66×10-27=39,84-27  դիրքը պարբերական համակարգումՊաբերությունը՝ 3, խումբը՝ 2-րդ, ենթախումբը՝ գլխավոր  Ատոմի բաղադրությունը  (p12,e12)n12  Ատոմի կառուցվածքը  +12,2,8,2  Մետաղ OA+2.0 ոչմետաղ- ջրածին Քիմիական նշանը HՔիմիականContinue reading “ՔԻՄԻԱ”