Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնային աշխատանք

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Իմ կարծիքով ինքը լավ գործերա կատարել: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Դե Ստալինն էլ որպես ՍՍՌի կառավարիչ իմ կարծիքով իր գործին համապատասխանող մարդա:

Ընթերցանություն քննարկում

Ռեյ Բրեդբերի «Ժպիտը» Վերլուծություն Այս պատմվածքի սկիզբը մռայլ էր և միագույն։ Մարդկանց հոգում էլ է նույն ծանր, մռայլ իրավիճակը, ինչ երկրում:  Մարդիկ կորցրել են իրենց հույսը, հավատը, ապրում էին իրենց մռայլ և անտարբեր առօրյայով: Լավ է, որ ոչ բոլորն են  այն կարծիքին, որ մի օր կփոխվի ինչ-որ բան` խավարի մեջ լույս կցոլցլա: Որ կհայտնվի մեկը, ովContinue reading “Ընթերցանություն քննարկում”

Հայոց պատմություն

Ներկայացրե՛ք <<ՀԽՍՀ տնտեսությունը, հասարակական-քաղաքական կյանքը>> ՀԽՍՀ տնտեսությունը շատ տուժեց պատերազմական տարիներին։ Խորհրդային միությունը արդյունաբերական քաղաքականություն իրականացրեց, բայց Հայաստանի համար դա դժվարություններ առաջացրեց: Եվ հայաստանում սկսեց զարգանալ լեռնաարդյունաբերությունը: Սկսեցին հիմնվել տարբեր գործարաններ: Դրանից հետո Հայաստանը սկսեց զբաղվել ծանր արդյունաբերությունբ, մեքենաների արտադրություն և այլն:Գյուղատնտեսությունը նույնպես զարգանում էր, սակայն Հայսատանում հացահատիկի պաշարները շատ չէին: Այդ ժամանակ կոլեկտիվացում էր,Continue reading “Հայոց պատմություն”

Առաջադրանքների փաթեթ, դեկտեմբերի 21-25

Առաջադրանքներ նախատեսված 9-րդ դասարանի սովորողների համար Ընթերցե՛ք հետևյալ թեման՝ <<Վերակառուցումն ու Արցախյան շարժման սկիզբը>> Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝ ԽՍՀՄ-ում ե՞րբ և ո՞ւմ կողմից սկսվեց վերակառուցման քաղաքականությունը։ Ի՞նչ նպատակներ էր հետապնդում վերակառուցումը։ Ի՞նչը նպաստեց Արցախյան շարժման սկզբնավորմանը։ Ե՞րբ է սկսվել շարժումը և ո՞ր իրադարձությամբ։ Ղեկավար ի՞նչ մարմին և ե՞րբ ստեղծվեց, ո՞վքեր էին դրա առաջին անդամները։ Հիմնական գծերով ներկայացրե՛քContinue reading “Առաջադրանքների փաթեթ, դեկտեմբերի 21-25”

Հայոց պատմություն

Ներկայացրե՛ք <<ՀԽՍՀ տնտեսությունը, հասարակական-քաղաքական կյանքը>> ՀԽՍՀ տնտեսությունը շատ տուժեց պատերազմական տարիներին։ Խորհրդային միությունը արդյունաբերական քաղաքականություն իրականացրեց, բայց Հայաստանի համար դա դժվարություններ առաջացրեց: Եվ հայաստանում սկսեց զարգանալ լեռնաարդյունաբերությունը: Սկսեցին հիմնվել տարբեր գործարաններ: Դրանից հետո Հայաստանը սկսեց զբաղվել ծանր արդյունաբերությունբ, մեքենաների արտադրություն և այլն:Գյուղատնտեսությունը նույնպես զարգանում էր, սակայն Հայսատանում հացահատիկի պաշարները շատ չէին: Այդ ժամանակ կոլեկտիվացում էր,Continue reading “Հայոց պատմություն”

Հայոց պատմություն

Խորհրդային կրթությունը և մեր կրթությունը Տարբերությունները Խորհրդային միության տարիներին բոլորը օգտվում էին գրթերից և տետրերից։ Այժմ շատ դպրոցներում կրթական գործիք է համարվում համակարգիչը։ Կան դպրոցներ, որտեղ օգտվում են տետրերից և գրքերից, սակայն ավելացել են համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրատախտակներ, ինչը տարբերվում է ԽՍՀՄ կրթությունից։ Խորհրդային միության տարիներին սովորողները գտնվում էին դասարանում, որտեղ չկային տաքացման մարտկոցներ, որոնք անհրաժեշտContinue reading “Հայոց պատմություն”

Հայոց պատմություն

<< Տնտեսության վերականգնումն ու զարգացումը։ Նէպ, արդյունաբերացում, գյուղատնտեսության կոլեկտիվացում>> Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝ Ի՞նչ էր Նէպը, ո՞րն էր դրա իրականացման նպատակը։ ՀՍԽՀ-ում երբվանի՞ց է այն իրագործվել։ Ի՞նչ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Գնահատե՛ք Նէպ-ի արդյունքները (վերլուծական աշխատանք) Ի՞նչ է արդյունաբերացումը, ո՞րն էր դրա նպատակը։ Ի՞նչ ձեռքբերումներ արձանագրվեցին Հայաստանում արդյունաբերացման տարիներին։ Ի՞նչ է կոլեկտիվացումը, ե՞րբ որոշվեց իրագործել այն։ Ի՞նչ հետևանքներContinue reading “Հայոց պատմություն”

Հայոց պատմություն — 27․11․2020

<< Հայ ժողովուրդը Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին>> ․Ե՞րբ են սկսվել Երկրորդ համաշխարհային և Հայրենական մեծ պատերազմները։ Պատերազմական ժամանակի պահանջներին համապատասխան՝ ի՞նչ փոփոխություններ կատարվեցին խորհրդային Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Աշխարհի տարբեր երկրներից և ՀԽՍՀ-ից որքա՞ն հայեր են մասնակցել պատերազմին։ Թվարկեք նշանավոր հայ պարտիզաններին։ Սփյուռքահայ և հայաստանցի ի՞նչ նշանավոր հերոսներ և զորահրամանատարներ գիտեք․ պատմեք նրանց մասին։ Որքա՞ն հայ և հայաստանցիContinue reading “Հայոց պատմություն — 27․11․2020”

Առաջադրանքների փաթեթ․ Նոյեմբերի 30-դեկտեմբերի 4

<< Խորհրդային Հայաստանի մշակույթը 1920-1945 թթ․․ Կրթություն և գիտություն>> Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն (կրճատ՝ ՀԽՍՀ, 1936-1991 թթ. գոյության շրջանում՝ Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն, ՀՍՍՀ, 1920-1936 թթ.՝ Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկա՝ ՀՍՍՌ)  Խորհրդային Միության վարչատարածքային միավոր։ Հիմնվել է 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության և ՌԽՖՍՀ միջև ստորագրված համաձայնագրով (տես Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության և ՌԽՖՍՀ միջև 1920 դեկտեմբերի 2)։ Մինչ այդ, 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն (ՌՀԿ), անցնելով հայ-ադրբեջանական սահմանը,Continue reading “Առաջադրանքների փաթեթ․ Նոյեմբերի 30-դեկտեմբերի 4”

Պատմության առաջադրանքների փաթեթ․ հոկտեմբերի 19-23

1.Ընթերցե՛ք հետևյալ նյութը՝ <<ՀՍԽՀ տարածքային հիմնախնդիրները>> Հայաստանի տարածքային պահանջները Հայաստանի խորհրդային իշխանության առաջ ծառացած էր իր ազգային տարածքների հիմնախնդիրը։ Անդրկովկասի 3 խորհրդային հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցող տարածքային վեճերը լուծելու համար գործում էր համապատասխան հանձնաժողով Ս.Կիրովի նախագահությամբ և երեք հանրապետությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմում կայացած խորհրդակցությունը լսեց արտգործժողկոմ Ա.Մռավյանի զեկուցումը «Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ ներքին սահմանների հաստատման հարցիContinue reading “Պատմության առաջադրանքների փաթեթ․ հոկտեմբերի 19-23”