Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նուկլեինաթթուներ և դրանց ֆունկցիաները

Նուկլեինաթթուներ պոլիմերներ են, որոնց մոնոմերները կոչվում են նուկլեդիտներ(լատիներեն․ «նուկլեոս» կորիզ)։ Այս նյութերն առաջին անգամ հայտնաբերել է շվեյցարիայի կենսաքիմիկոս Ֆ․ Միշերը 19-րդ դարում։ Բջջում կան 2 տեսակի նուկլեինաթթուներ՝ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու (ԴՆԹ) և ռիբոնուկլեինաթթու (ՌՆԹ)։ ԴՆԹ-ի մոլեկուլն իրենից ներկայացնում է երկու՝ մեկը մյուսի շուրջը ոլորված թելեր՝ շղթաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են նուկլեոտիտները։ ԴՆԹ-ի մեկ մոլեկուլումContinue reading “Նուկլեինաթթուներ և դրանց ֆունկցիաները”