Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իրավունք

Համաշխարհային ժառանգություն Համաշխարհային ժառանգությունը մշակութային արժեքներ են, ստեղծված բնական մարդու կողմից, որոնք պաշտպանվում և ժողովրդականացվում են իրենց յուրահատուկ պատմական կամ էկոլոգիական նշանակության համար։ 1972 թվականին ՄԱԿԳՄԿ-ը (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) ընդունել է «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանման կոնվենցիան» (ուժի մեջ է մտել 1975 թվական)։ ԽՍՀՄ-ը վավերացրել է կոնվենցիան 1988 թվականի մարտի 9-ին։ Մինչև 2009 թվականի ապրիլին կոնվենցիան վավերացրել են 186 երկրներ։Համաշխարհային ժառանգության ցանկի ամենակարևորContinue reading “Իրավունք”

Իրավունքի դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ

Սահմանադրության ուսումնասիրություն Ժամանակահատվածը՝28․11․2020 Աշխատաժամանակ՝ 30․11․2020-31․12․2020 Նախատեսվում է՝ Ավագ դպրոցի 9 և 11-րդ դասարանի սովորողների համար Սահմանադրական կարգի հիմունքները Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները Սահմանադրական պետության կառուցման հիմնախնդիրները Հայաստանում Նպատակն է՝ Իմանալ մարդու հիմնական իրավունքները Մշակույթի, կրթության, գիտության, նաև ընտանիքի և կրոնի ամրապնդման ու պաշտպանության իրավունքները Իմանալ անձնական ազատության սահմանները Ծնողների և երեխաների իրավունքները Քաղաքացիության իրավունքըContinue reading “Իրավունքի դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ”

«Ինչու է լռում ՄԱԿ-ը»

Մեծ թվով մարդիկ այս հարցով Մատենադարանի դիմաց ցույցեր էին կազմակերպել: Պատերազմի 23-րդ օրը որոշ վել էր անձամբ դիմել Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակ: Լուսինե Հակոբյան («Իրավունքի Եվրոպա միովորում» ՀԿ նախագահ) – Տեսնում ենք չեզոքություն, տեսնում ենք, որ այստեղի կառույցների ներկայացուցիչները ակտիվություն չեն ցուցաբերում, չեն այցելում այն վայրերը, որոնք հրթիռակոծվում են, և չեն հավաքում փաստերը, և, ըստ էության, դաContinue reading “«Ինչու է լռում ՄԱԿ-ը»”

Իրավունք

Երեխաների իրավունքների սկզբունքները Սկզբունք 1 Երեխան ծննդյան օրվանից պետք է ունենա անվան և ազգության իրավունք: Իմ կարծիքով, դա պարտադիր պայման է, քանի որ բոլոր երեխաները անվան և ազգության իրավունք ունեն։ Սկզբունք 2 Իր անհատականության լիարժեք և ներդաշնակ զարգացման համար երեխան կարիք ունի սիրո և փոխըմբռնման: Նա պետք է հնարավորության դեպքում մեծանա ծնողների խնամքի և պատասխանատվությանContinue reading “Իրավունք”

Երեխայի իրավունքները։

Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что каждый человек должен обладать всемиContinue reading “Երեխայի իրավունքները։”