Իրավունք

Համաշխարհային ժառանգություն Համաշխարհային ժառանգությունը մշակութային արժեքներ են, ստեղծված բնական մարդու կողմից, որոնք պաշտպանվում և ժողովրդականացվում են իրենց յուրահատուկ պատմական կամ էկոլոգիական նշանակության համար։ 1972 թվականին ՄԱԿԳՄԿ-ը (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) ընդունել է «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանման կոնվենցիան» (ուժի մեջ է մտել 1975 թվական)։ ԽՍՀՄ-ը վավերացրել է կոնվենցիան 1988 թվականի մարտի 9-ին։ Մինչև 2009 թվականի ապրիլին կոնվենցիան վավերացրել են 186 երկրներ։Համաշխարհային ժառանգության ցանկի ամենակարևորContinue reading “Իրավունք”

Իրավունքի դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ

Սահմանադրության ուսումնասիրություն Ժամանակահատվածը՝28․11․2020 Աշխատաժամանակ՝ 30․11․2020-31․12․2020 Նախատեսվում է՝ Ավագ դպրոցի 9 և 11-րդ դասարանի սովորողների համար Սահմանադրական կարգի հիմունքները Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները Սահմանադրական պետության կառուցման հիմնախնդիրները Հայաստանում Նպատակն է՝ Իմանալ մարդու հիմնական իրավունքները Մշակույթի, կրթության, գիտության, նաև ընտանիքի և կրոնի ամրապնդման ու պաշտպանության իրավունքները Իմանալ անձնական ազատության սահմանները Ծնողների և երեխաների իրավունքները Քաղաքացիության իրավունքըContinue reading “Իրավունքի դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ”

«Ինչու է լռում ՄԱԿ-ը»

Մեծ թվով մարդիկ այս հարցով Մատենադարանի դիմաց ցույցեր էին կազմակերպել: Պատերազմի 23-րդ օրը որոշ վել էր անձամբ դիմել Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակ: Լուսինե Հակոբյան («Իրավունքի Եվրոպա միովորում» ՀԿ նախագահ) – Տեսնում ենք չեզոքություն, տեսնում ենք, որ այստեղի կառույցների ներկայացուցիչները ակտիվություն չեն ցուցաբերում, չեն այցելում այն վայրերը, որոնք հրթիռակոծվում են, և չեն հավաքում փաստերը, և, ըստ էության, դաContinue reading “«Ինչու է լռում ՄԱԿ-ը»”

Իրավունք

Երեխաների իրավունքների սկզբունքները Սկզբունք 1 Երեխան ծննդյան օրվանից պետք է ունենա անվան և ազգության իրավունք: Իմ կարծիքով, դա պարտադիր պայման է, քանի որ բոլոր երեխաները անվան և ազգության իրավունք ունեն։ Սկզբունք 2 Իր անհատականության լիարժեք և ներդաշնակ զարգացման համար երեխան կարիք ունի սիրո և փոխըմբռնման: Նա պետք է հնարավորության դեպքում մեծանա ծնողների խնամքի և պատասխանատվությանContinue reading “Իրավունք”

Երեխայի իրավունքները։

Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что каждый человек должен обладать всемиContinue reading “Երեխայի իրավունքները։”

Create your website with WordPress.com
Get started