Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բարբառներ

<<Կաղնին ու եղեգը>>Եզոպոս Կաղնին ու եղեգը վիճեցին, թե իրենցից ո՞վ է ավելի ուժեղ: Փչեց սաստիկ քամի: Եղեգը դողաց ու կռացավ, դրա համար էլ մնաց անվնաս, իսկ կաղնին քամուն դիմադրեց ողջ ուժով, բայց չդիմացավ խորտակվեց՝ արմատներով պոկվեց հողից: Առակս ցուցանե, որ ուժեղների դեմ միտք չունի վիճել: Գետաշենի բարբառ Կաղնիննա եղեգը կռիվ տվան,թե ուրանցան հով է առավելContinue reading “Բարբառներ”