Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՄԱՐՏԻ 3

Դեղատուն խոհանոցում— այս օրերին , երբ առկա է գրիպի և հարբուխի սոզոնային վարակի վտանգը, մեր սննդում օգտագործվող որ մթերքներն են, որ ունեն պաշտպանիչ, հակավիրուսային, մանրէասպան, իմունիտետը բարձրացնող հատկություններ: Դրանց մասին կազմեք նյութեր, որտեղ պարտադիր նշված են. մթերքի/ բանջարեղենի, միգի,կամ այլի/ նկարը առողջագիտական, բուժիչ հատկությունները, նշանակությունը կիրառման եղանակները Ցիտրուսները ունեն շատ բուժիչ հատկթյուներ: Այն պարունակում էContinue reading “ՄԱՐՏԻ 3”

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում: Առողջությունը կապված է հետևյալ գործոններից՝ 1. սպորտ, 2.հիգենա, 3. մարզանք, 4.շրջակա միջավայր, 5. ժառանգականություն, 6.հոգեվիճակ, 7.կրթուցյուն, 8.վնասակար սովորություններ, 9.աղքատություն, 10.պատասղանատու վարքագիծ