Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՔԱՅԼԵՐՔ ԴԵՊԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ 27.01.2021

Մենք երեկ այցելեցինք ժողովրդական արվեստի թանգարան: Ինձ այնտեղ շատ դուր եկավ: Այնտեղ շատ հետաքրքիր և հին իրեր կային: Այնտեղ կային իրեր փայտից, թանկարժեք քարերից և կարպետներ:

20210127_124443
20210127_130611
20210127_132638

Եթե հնարավորություն լիներ ես ևս մեկ անգամ էլ կայցել էի այնտեղ:

Թանգարանից հետո մենք գնացինք <<Տաշիր պիցցա>>, այնուհետև գնացինք տներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: