Design a site like this with WordPress.com
Get started

Русский язык

Упражнение 10 Замените слитное написание на раздельное, а раздельное – на слитное, укажите, к какой части речи относятся слова с не. 1. Не ослабевающие, а крепнущие связи. 2. Не законченный портрет. 3. Рукопись не отредактирована. 4. Не решенная еще проблема. 5. Не исписанные листы. 6. Не запланированная на сегодня поездка. 7. Ничего не говорящий факт. УпражнениеContinue reading “Русский язык”

Իրավունքի դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ

Սահմանադրության ուսումնասիրություն Ժամանակահատվածը՝28․11․2020 Աշխատաժամանակ՝ 30․11․2020-31․12․2020 Նախատեսվում է՝ Ավագ դպրոցի 9 և 11-րդ դասարանի սովորողների համար Սահմանադրական կարգի հիմունքները Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները Սահմանադրական պետության կառուցման հիմնախնդիրները Հայաստանում Նպատակն է՝ Իմանալ մարդու հիմնական իրավունքները Մշակույթի, կրթության, գիտության, նաև ընտանիքի և կրոնի ամրապնդման ու պաշտպանության իրավունքները Իմանալ անձնական ազատության սահմանները Ծնողների և երեխաների իրավունքները Քաղաքացիության իրավունքըContinue reading “Իրավունքի դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ”

«Ինչու է լռում ՄԱԿ-ը»

Մեծ թվով մարդիկ այս հարցով Մատենադարանի դիմաց ցույցեր էին կազմակերպել: Պատերազմի 23-րդ օրը որոշ վել էր անձամբ դիմել Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակ: Լուսինե Հակոբյան («Իրավունքի Եվրոպա միովորում» ՀԿ նախագահ) – Տեսնում ենք չեզոքություն, տեսնում ենք, որ այստեղի կառույցների ներկայացուցիչները ակտիվություն չեն ցուցաբերում, չեն այցելում այն վայրերը, որոնք հրթիռակոծվում են, և չեն հավաքում փաստերը, և, ըստ էության, դաContinue reading “«Ինչու է լռում ՄԱԿ-ը»”

Քիմիա—Լաբարատոր փորձ

Ջրածնի ստացումը լաբարատորիայում և այրումըԼաբարատոր փորձ Ջրածինը լաբարատորիայում ստացանք ակտիվ մետաղների՝ ցիկի(Zn), ալյումինի(Al), մագնեզիումի(Mg) և աղաթթվի(HCl) փոխազդեցության տեղակալման ռեակցիայով։ Zn + 2HCl —> ZnCl2 +H22Al + 6HCl + 2AlCl3 + 3H2Mg + 2HCl —> MgCl2+H2 2H2 + O2 —> 2H2O + Q

Հայոց լեզու

Գործնական քերականություն 1. Ընդգծե՛ք գործողություն նշանակող 3 բառ. ա. տնտես, բանտես, վերահաս, պսպղաս, խաղող, քաղողբ. զրկես, կրկես, հապալաս, ծլվլաս, նշաձող, աղանձողգ. տոկանք, տականք, զգանք, լոգանք, կորանք, փշրանք 2. Ընդգծե՛ք 3 բայ.ա. արևագալ, թնդալ, ծխալ, գդալ, սխալ, կանխազգալբ. բղավել, ցախավել, հապավել, ծամթել, բազմեն, բազենե. ցեղային, տեղային, գնային, տնային, խորհեմ, խոհեմթ. անձավ, անցավ, տարավ, հարավ, հարկավ, ընկավժ. տրոհեր, ալեհեր, եթեր, կթեր, քնաբեր, խաբխբեր 3. Ընդգծե՛ք ժխտական 3 բայաձև.ա. չախկալ, չողբալ, չաման, չաղան, չանչել, չանցնելբ. չարադեմ, չաղոթեմ, չորացա, չուրացա,Continue reading “Հայոց լեզու”

Կենսաբանություն

Բջջի բաժանումը՝ միթոզ Բջիջն առաջանում է, աճում ու զարգանում և հետո կամ բաժանվում է, կամ էլ մահանում։ Սա է բջջի կյանքի օրինաչափությունը։ Բջիջների առաջացումից մինչև մահը կամ հաջորդ բաժանումը բջջի կենսացիկլն է։ Տարբեր բջիջների կյանքի տևողությունը նույնը չէ։ Օրինակ նյարդային և մկանային բջիջների սաղմնային զարգացման ավարտից հետո դադարում են կիսվել և գործում են օրգանիզմի ամբողջ կյանքիContinue reading “Կենսաբանություն”

Проект — ,,Моя выдуманная новогодняя история,,

Новый год это время где за праздничным столом в кругу близких и друзей мы рассказываем истории. Из жизни или выдуманные. Сейчас я хочу рассказать вам историю, а верит или нет думайте сами.Это было давным давно, когда на земле была магия и люди жили в мире. Магия была товарам которым люди пользовались в быту. В тоContinue reading “Проект — ,,Моя выдуманная новогодняя история,,”

Հայոց պատմություն

Խորհրդային կրթությունը և մեր կրթությունը Տարբերությունները Խորհրդային միության տարիներին բոլորը օգտվում էին գրթերից և տետրերից։ Այժմ շատ դպրոցներում կրթական գործիք է համարվում համակարգիչը։ Կան դպրոցներ, որտեղ օգտվում են տետրերից և գրքերից, սակայն ավելացել են համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրատախտակներ, ինչը տարբերվում է ԽՍՀՄ կրթությունից։ Խորհրդային միության տարիներին սովորողները գտնվում էին դասարանում, որտեղ չկային տաքացման մարտկոցներ, որոնք անհրաժեշտContinue reading “Հայոց պատմություն”