Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց պատմություն

Ներկայացրե՛ք <<ՀԽՍՀ տնտեսությունը, հասարակական-քաղաքական կյանքը>>

ՀԽՍՀ տնտեսությունը շատ տուժեց պատերազմական տարիներին։ Խորհրդային միությունը արդյունաբերական քաղաքականություն իրականացրեց, բայց Հայաստանի համար դա դժվարություններ առաջացրեց: Եվ հայաստանում սկսեց զարգանալ լեռնաարդյունաբերությունը: Սկսեցին հիմնվել տարբեր գործարաններ: Դրանից հետո Հայաստանը սկսեց զբաղվել ծանր արդյունաբերությունբ, մեքենաների արտադրություն և այլն:
Գյուղատնտեսությունը նույնպես զարգանում էր, սակայն Հայսատանում հացահատիկի պաշարները շատ չէին: Այդ ժամանակ կոլեկտիվացում էր, սակայն ամեն մարդ ուներ իր սեփական տարածքը և աշխատում էր դրա վրա, օրվանից մեկից մի քանի ժամ տրամադրելով կոլեկտիվով աշխատանքին: Մարդիկ շահագռգռված չէին, այդ պատճառով նրանց աշխատավարձը բարձրացրեցին։
ԽՍՀՄ առաջնորդների իրականացրած քայլերը և ՀԽՍՀ-ն
Ստալինը շարհունակում էր բռնակալ քաղաքականությունը: Մարդկանց վրա շնծու գործեր բացելով, ձերբակալելով, աքսորելով Սիբիր… Եվ շատ հայեր հայտնվեցին Սիբիրում: Նաև տարբեր երկրներում բնակվող հայերին բերում էին Հայաստան, խաբուելով, որ Հայաստանում ամեն ինչ լավ է: Սակայն Հայաստանում այդ տարիներին սով էր: Նրանք գոյատևելու համար շատ թանկարժեք իրերը, օրինակ գորգերը փոխարինում էին ուտելիքի հետ, որպեսզի ինչ-որ կերպ ողջ մնային:
Առաջին անգամ Խրյուշովը խոսեց Ստալինի դեմ: Նա պահանջեց հետ բերել այն բոլոր աքսորվածներին, որոնք անմեղ են: Դա բնականաբար ոչինչ չփոխեց, բայց դա մեծ քայլ էր և դրեց շատ բանի սկիզբը:
Հայոց ցեղասպանությունից 50 տարի հետո եղավ արարողություն զոհերի հիշատակին: Դա չլսված բան էր այն ժամանաք, քանի որ ազգային հարցերը համարվում էին դավաճանություն: Մարդիկ սկսեցին չվախենալ խոսել իրենց հայրենիքից:
Ստեղծվեցին ընդհատակյա կուսկցություններ, որոնցից ամենաճանաչվածը ազգային միացյալ կուսակցությունն էր: Ժամանակի ընդացքում սկսեցին նաև նրանց հետևից ընկնել, տարբեր կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնել, ձերբակալել և այն:
Սկսեցին տեղծվեցին ազգային պարի և երգի տարբեր խմբակնել… Այս ամենը եղավ ինչ-որ առումով ազատության սկիզբ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: