Design a site like this with WordPress.com
Get started

Աշխարհագրություն

Աշխատանք ինտերակտիվ քարտեզների հետ

ՀՀ օգտակար հանածոների քարտեզ-նշել հետևյալ օգտակար հանածոների հանքավայրերը. ոսկի, պղինձ, մոլիբդեն, երկաթ, տուֆ, հանքային ջրեր: 

Captureջեոռդտֆրհ

Կապույտ—երկաթի հանքավայրեր
Ծիրանագույն—պղնձի հանքավայրերը
Դեղին—Ոսկու
Սև—տուֆ
Բաց կապույտ—հանքային ջրեր

ՀՀ գետային ցանցի քարտեզ-նշել հետևյալ գետերի անունը, երկարությունը, ակունքն ու գետաբերանը-Ախուրյան, Քասախ, Հրազդան Արփա, Որորտան, Ողջի, Փամբակ, Ձորագետ, Դեբեդ, Աղստև:

Ախուրյան — կարմիր
Ախունք՝ Արփի լիճ
Գետաբերան՝ Արաքս գետ
Երկարություն՝ 186կմ
Հրազդան Արփա — կապույտ
Ակունքը ՝ Սևան
Գետաբերան՝ Արաքս
Երկարությունը ՝ 141կմ
Որոտան — Կանաչ
Ակունքը ՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթա
Գետաբերան՝ Հագարի
Երկարությունը ՝ 178կմՈղջի — Մանուշակագույն
Ակունքը ՝ կապուտջուղ
Գետաբերան՝ արաքս
Երկարությունը ՝ 85կմ
Դեբեդ —Դեղին
Ակունքը ՝ Փամբակի և Ձորագետի միացումից
Գետաբերան՝ Խրամ
Երկարությունը ՝ 178կմ

ՀՀ ռելիեֆի քարտեզ-նշել
ա) հետևյալ լեռնաշղթաները. Վիրահայոց, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Արեգունու, Սևանի և Արևելյան Սևանի, Վայքի, Զանգեզուրի.
բ) հետևյալ հրաբխային լեռնավահանները. Եղնախաղի, Ջավախքի, Արագած, Գեղամա, Վարդենիսի, Սյունիքի: 

Նշել ՀՀ լանդշաֆտները- առանձնացնելով տվյալ լանդշաֆտին բնորոշ բուսական ու կենդականական աշխարհը, կլիմայական պայմանները, հողերը, տարածման բարձրությունները: 

Անապատակիսաանապատային — Արմավիր, Երևան, Արտաշատ, Արարատ, Վաղարշապատ
Կլիման — չոր, խիստ ցամաքային
Կաթնասուններ — ճագարամուկ, դաշտամուկ, ոզնի, վայրի կատու,չղջիկ, գայլ, աղվես։
Թռչուններ — բազե, արոս, արտույտ, արագիլ։
Սողուններ — գյուրզա, եղջերավոր օձլորտու, ագամա մողես։

Չոր Լեռնատափաստանային — Աշտարակ, Եղեգնաձոր, Մեղրի, Նոյեմբերյան։
Կլիման — Չափավոր ցամաքային
Կենդանիներ — դաշտամուկ, ճագարամուկ, տափաստանային իժ

Լեռնատափաստանային — Ապարան, Տաշիր, Մարալիկ, Արթիկ, Վարդենիս, Աբովյան, Սպիտակ
Կլիմա — Չափավոր շոգ
Կենդանիներ — գայլ, աղվես, գետնասկյուռ, գորշուկ, ճագարամուկ, բեզոարյան այծ, վայրի ոչխար:

Լեռնաանտառային — Դիլիջան, Իջևան, Բերդ, Ալավերդի, Վանաձոր, Ջերմուկ, Կապան, Քաջարա
Կլիման — Ցուրտ լեռնային
Կենդանիներ — արծիվ, անգղ, ճայուկ, ժայռամողես, լեռնային գորտ

Ձյունամերձ-Արագած, Աժդահակ, Վարդենիսիս լեռնաշղթա, Սյունիքի հրաբխային լեռնազանգվածները, Զանգեզուրի ծալքաբեկորավոր լեռների
Կլիման — ձյունառատ
Կենդանիներ — Չկա կենդանական աշխարհ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: