Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց պատմություն

Խորհրդային կրթությունը և մեր կրթությունը

Տարբերությունները

Խորհրդային միության տարիներին բոլորը օգտվում էին գրթերից և տետրերից։ Այժմ շատ դպրոցներում կրթական գործիք է համարվում համակարգիչը։ Կան դպրոցներ, որտեղ օգտվում են տետրերից և գրքերից, սակայն ավելացել են համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրատախտակներ, ինչը տարբերվում է ԽՍՀՄ կրթությունից։


Խորհրդային միության տարիներին սովորողները գտնվում էին դասարանում, որտեղ չկային տաքացման մարտկոցներ, որոնք անհրաժեշտ էին։ Իսկ այժմ աշակերտները գտնվում են տաք և հարմար դասասենյակներում։


Խորհրդային միության տարիներին ուսուչիչները շատ ավելի խիստ էին վերաբերվում։ Նույսիկ երեխաներին սխալ արարք կատարելու համար խիստ պատժի էին ենթարկում։ Իսկ հիմա ուսուցիչները աշակերտներին վերաբերվում են շատ լավ, նույնիսկ ընկերական։


ԽՍՀՄ կրթության ժամանակ դպրոցները 10 տարի էին, այժմ՝ 12։


Խորհրդային միության ժամանակ դպրոցներում արգելված էր ազատ հագուստը, միայն դպրոցին բնորոշ համազդեստ։ Իսկ այժմ շատ դպրոցներում հագուստը ազատ է։


Ես ոչինչ չէի ցանկանա փոխել, քանի որ ներկայիս դպրոցներում ուսուցումը դարձել է շատ ավելի հարմար և արդյունավետ։ Սովորողներին ավելի շատ իրավուքներ են տրվում, որոնք պետք չէ չարաշահել։ Ուսուցիչնեչ նույնպես տարբերվում են ԽՍՀՄ ուսուցիչներից և դպրոցները դարձել են շատ ավելի հարմար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: