Design a site like this with WordPress.com
Get started

04.02.2020 Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

1. Ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր համապատասխան հոդերով (եթե պետք է, կարող ես նախադասությունից բառ հանել):
Քո ընկերը մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
Իմ որսն իր ոտքով եկավ:
Մենքայսինքն` ծովափի բնակիչները, ծովից ենք հանում մեր սնունդն ու հարստությունը:
Դու` մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պիտի գաս:
Ես ծեր որսորդ եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:
Դուքմեր շնորհալի տղաները, ձեր խոսքը դեռ չեք ասել:
Քո սիրտը քա՛ր է, քար:
Ձեր ձեոքն ընկնողին պրծում չկա:

  1. Իմ ընկերը քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
  2. Նրա որսն իր ոտքով եկավ:
  3. Նրանք, այսինքն՝ ծովափի բնակիչները, ծովից են հանում իրենց սնունդն ու հարստությունը:
  4. Նա՝ մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պտի գա:
  5. Նա ծեր որսորդ էր ու կյանքում շատ բան էր տեսել:
  6. Մեր շնորհալի տղաները իրենց խոսքը դեռ չէին ասել:
  7. Ձեր սիրտը քա՛ր է, քար:
  8. Քո ձեռքն ընկնողին պրծում չկա:

2. Կետադրի՛ր:
Ընկերս՝ զվարթ ու կատակաբան, շուրջն էր հավաքել բոլոր հյուրերին:
Կանաչազարդ դաշտավայրը, ցողված վաղորդյան մարգարիտներով,վառվում էր ծիածանի ամենանուրբ գույներով:
 Այդ առավոտ տեսածս առաջին բանը՝ մեր ծիրանենին էր, ծաղկազգեստ ու բուրող:
Մայրամուտին ծովը, շառագույն ու հանդարտ՝ հանկարծ ալեկոծվեց:

3. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր խնդիր՝ (գործողության հետ առնչություն ունեցող առարկա) լրացումներով:
Մի ականատես նկարագրում էր (ո՞ւմ), (ի՞նչը):
Բնության բոլոր ուժերը միասին անճանաչելիորեն փոխում են (ի՞նչը):
Լավան մոտենում էր (ինչի՞ն):
Մի քանի օր անց որսորդներն են օգնության հասնում (ո՞ւմ):
Լեռները դղրդում էին (ինչի՞ց):
ժայռի գագաթը միայն (ինչո՞վ) կարելի է բարձրանալ:

1.Մի ականատես նկարագրում էր ավազակին:

2.Բնության բոլոր ուժերը միասին անճանաչելիորեն փոխում են անտառի տրամադրությունը:

3.Լավան մոտենում էր բնակավայրին:

4.Մի քանի օր անց որսորդներն են օգնության հասնում անտառապահին:

5.Լեռները դղրդում էին նրանց մենամարտից:

6.ժայռի գագաթը միայն ոտքով կարելի է բարձրանալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: